(ភ្នំពេញ)៖ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា បានចេញប្រកាសព័ត៌មានថា ខ្លួនបានបិទគេហទំព័រល្បែងស៉ីសងតាមអនឡាញ និងល្បែងឆ្នោតខុសច្បាប់នៅកម្ពុជា សរុបចំនួន១២៣។ ការចាត់វិធានការនេះ ធ្វើឡើងដោយមានកិច្ចសហការរវាងនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា និងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា៖