(កណ្ដាល)៖ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្ដាល ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការបើកឲ្យចរាចររថឡើងវិញលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ២១បេ (១១៥) ក្រោយស្ថាបនាផ្លូវ និងដាក់លូរួចរាល់មក។

សេចក្ដីជូនដំណឹងដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានបញ្ជាក់ថា ការបើកឲ្យចរាចរវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ស្អែកនេះ។

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្ដាល ដូចមានខាងក្រោមនេះ៖