(កណ្ដាល)៖ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្ដាល បានជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ២១ នៅចំណុចក្រុងតាខ្មៅ ស្រុកស្អាង និងស្រុកកោះធំ ថា មន្ទីរនឹងធ្វើការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញចំពោះករណីការរំលោភបំពានមកលើផ្លូវសាធារណៈ ការតសំយ៉ាបលយមកដល់ចំណីផ្លូវ និងការរៀបចំបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលោភលើផ្លូវសាធារណៈលេខ២១ នេះ៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្ដាល៖