(កម្ពុជា)៖ គិតត្រឹមម៉ោង៨ ព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន បានកើនឡើងដល់ជាង៣១.៥លាននាក់ហើយ ក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺនេះសរុបជាង ៣៤,៩ម៉ឺននាក់ដែរ។

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងទិន្នន័យនៃការឆ្លងពីម្សិលមិញ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅតំបន់អាស៊ាន មានការកើនឡើងប្រមាណជាង ១មឺុននាក់ ។ នេះបើតាមទិន្នន័យគេហទំព័រតាមដានការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ លើពិភពលោក WORLDOMETER។

វៀតណាម នៅតែបន្តជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង ច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់។ បន្ទាប់មកប្រទេសប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី និងប្រទេសម៉ាទ្បេស៊ី។

ខាងក្រោមនេះ ជារបាយការណ៍ នៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាន គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២៖

* វៀតណាម ឆ្លងចំនួន ១០,៦៨១,២១៤នាក់ (ស្លាប់ ៤៣,០៥៨នាក់)
* ឥណ្ឌូនេស៊ី ឆ្លងចំនួន ៦,០៤៩,១៤១នាក់ (ស្លាប់ ១៥៦,៤១៦នាក់)
* ម៉ាទ្បេស៊ី ឆ្លងចំនួន ៤,៤៦៣,៧៤០នាក់ (ស្លាប់ ៣៥,៥៩០នាក់)
* ថៃ ឆ្លងចំនួន ៤,៣៤៥,២១៨នាក់ (ស្លាប់ ២៩,២៥៥នាក់)
* ហ្វីលីពីន ឆ្លងចំនួន ៣,៦៨៧,៣២០នាក់ (ស្លាប់ ៦០,៤៣៩នាក់)
* សិង្ហបុរី ឆ្លងចំនួន ១,២២៥,០២៤នាក់ (ស្លាប់ ១,៣៥៦នាក់)
* មីយ៉ាន់ម៉ា ឆ្លងចំនួន ៦១៣,០៦៦នាក់ (ស្លាប់ ១៩,៤៣៤នាក់)
* ទ្បាវ ឆ្លងចំនួន ២០៨,៩៦៩នាក់ (ស្លាប់ ៧៥២នាក់)
* ព្រុយណេ ឆ្លងចំនួន ១៤៣,៣៧២នាក់ (ស្លាប់ ២១៩នាក់)
* កម្ពុជា ឆ្លងចំនួន ១៣៦,២៦២នាក់ (ស្លាប់ ៣,០៥៦នាក់)៕