(ភ្នំពេញ)៖ Fresh Studio តែងតែផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មថតវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម បទយកការណ៍ និងថតផលិតផល ដែលមានគុណខ្ពស់ ច្បាស់ល្អ និងផ្សព្វផ្សាយនៅនឹងកន្លែងតែមួយ។

អ្វីដែលពិសេសនោះ បណ្តាញទូរទស្សន៍ Fresh News នឹងផ្សព្វផ្សាយនូវផលិតផលទាំងនេះជូនលោកអ្នកទៅកាន់អតិថិជនគ្រប់ទិសទី។ លោកអ្នកនឹងទទួលបានសេវាកម្មថតវីដេអូ-រូបភាពហើយ ចំណេញលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ។

ការិយាល័យ Fresh Studio: Tel & Telegram: 087 87 76 71 / 069 72 65 09 / 096 61 35 613