(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប១០ករណី ក្នុងនោះ ករណីប្រើប្រាស់៦ករណី, ជួញដូរ៣ករណី និងដឹកជញ្ជូនរក្សាទុក១ករណី ដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ២០នាក់។

របាយការណ៍ បានឲ្យដឹងថា លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានបង្ក្រាបចំនួន២,៨៧៥ករណី ឃាត់មនុស្ស៦,៧៧៤នាក់ (ស្រី៤២៦នាក់)៕