(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានចេញលិខិតអញ្ជើញ លោក រ័ត្ន ច័ន្ទតារា អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ឡុង ច័ន្ទតារា អ៊ីមផត អិចផត ឯ.ក និងលោក YU SHENG CHUN អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន សផ្លេនឌើរ អ៊ិនដាសស្រ្ទី ចូលខ្លួនមកទូទាត់បំណុលពន្ធរដ្ឋ។ នេះបើតាមលិខិត ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាលិខិតអញ្ជើញ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖