(ភ្នំពេញ)៖ អង្គភាព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី នៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញផ្សាយនូវខ្សែវីដេអូមួយ ដែលមានចំណងជើងថា «ហេតុអ្វីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ បន្តផ្តល់ទំនុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនលើសលប់?»

សូមទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងនៅខាងក្រោមនេះ៖