(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មការអន្ដររដ្ឋាភិបាលអាស៊ានទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស (អាយឆា) បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៣៥ ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក កែវ រ៉េមី តំណាងកម្ពុជាប្រចាំអាយឆា និងជាប្រធានអាយឆាឆ្នាំ២០២២។ នេះបើតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។

ខាងក្រោមនេះ ជាលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៣៥ របស់គណៈកម្មការអន្ដររដ្ឋាភិបាលអាស៊ានទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖