(ភ្នំពេញ)៖ នៅក្នុងកម្មវិធី Fresh Talk កាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះ លោក ម៉ារ យ៉ារិទ្ធ អ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ជាង៣០ឆ្នាំ បានជឿជាក់ថា ទោះបីជា លោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រ សហរដ្ឋអាមេរិក ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដូចការលើកឡើងកន្លងមកមែននោះ ក៏នឹងមិនមានការផ្ទុះសង្គ្រាមថែមទៀតនោះឡើយ ប៉ុន្តែដំណើរនេះអាចនឹងមានឧបសគ្គ និងបង្កើនភាពតានតឹង។

សូមទស្សនាការវិភាគរបស់ លោក ម៉ារ យ៉ារិទ្ធ ដូចតទៅ៖