(ភ្នំពេញ)៖ នៅម៉ោង៥ល្ងាច ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២នេះ លោក គង់ ភោគ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងជាអ្នកនាំពាក្យផ្លូវការពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ នឹងធ្វើសន្និសីទកាសែត នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ បង្ហាញលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនរបស់អាស៊ាន ក្នុងថ្ងៃនេះ៕