(ភ្នំពេញ)៖ នៅម៉ោង៦៖៣០ល្ងាច ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២នេះ លោក គង់ ភោគ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងជាអ្នកនាំពាក្យផ្លូវការកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ នឹងធ្វើសន្និសីទកាសែត នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ បង្ហាញលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនរបស់អាស៊ាន ក្នុងថ្ងៃនេះ។

នៅថ្ងៃនេះអាស៊ានមានកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗជាច្រើន ជាពិសេសកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន ជាមួយនឹងដៃគូនានា៕