(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន Safe Home បានប្រកាសពីការផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេសសម្រាប់ខែថ្មី ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២នេះ លើរាល់ការទិញកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទាំងអស់។

Safe Home ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជាងជាបុគ្គលិកផ្ទាល់ មានជំនាញច្បាស់លាស់មានភាពទំនួលខុសត្រូវជាមួយនឹងរចនាបថស្អាត ដើម្បីជៀសវាងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន យកជាងពីខាងក្រៅធ្វើជូនដោយគ្មានទំនួលខុសត្រូវ។ អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតនោះ Safe Home ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្ម គុណភាព និង ទំនុកចិត្ត ជូនដល់អតិថិជន។

លោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅធ្វើការតេស្តសាកល្បងពីកម្រិតរូបភាពបាន ហើយរាល់ការជាវជាឈុតពី Safe Home អតិថិជននឹងទទួលបាននូវការដំឡើងដោយឥតគិតថ្លៃ, Hard disk, Power Supply, ខ្សែកាមេរ៉ា, ខ្សៃ HDMI/VGA, ក្បាលBNC, DDNS/Cluod IP សម្រាប់មើលតាមទូរសព្ទជាមួយនឹងការធានាពេញ ១ឆ្នាំ។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងតាមរយៈលេខ 077 505 400, 093 505 400, Telegram / Line / Viber: 077 505 400 E-mail : [email protected] និងទៅកាន់ អាសយដ្ឋាន នៅជិតស្តុបអាងទឹកអូទ្បាំពិច #168D, St. 215 (Nehru Blvd), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh ៕

ចុចទីនេះដើម្បីស្វែងរកទីតាំងហាង https://goo.gl/maps/JdvWpUzgrgT2