(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានផលិតនូវវីដេអូខ្លីមួយ ដើម្បីពន្យល់ពីបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់បេក្ខជនត្រូវយល់ដឹង និងអនុវត្តនៅក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) សម័យប្រឡង ០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។

ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) ចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា ឆ្នាំនេះ មានបេក្ខជនសរុបចំនួន១២​៨​ ១៣៤នាក់។ ការប្រឡងមានចំនួនពីរថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ ទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២៕