(ព្រះវិហារ)៖ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តព្រះវិហារ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ដ្រីជាប់កិច្ចសន្យា ចូលបម្រើការងារ ចំនួន៥០នាក់ នៅមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរក្សាទុក ខេត្តព្រះវិហារ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣។ នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីជូនដំណឹង ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖