(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានចេញលិខិតកោះអញ្ជើញ ដល់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនចំនួន ២ថែមទៀត ដើម្បីឲ្យចូលខ្លួនមកទូទាត់បំណុលពន្ធរដ្ឋ។ នេះបើតាមលិខិត ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ។

ក្រុមហ៊ុនទាំង ២នេះរួមមានទី១៖ លោក Zhou Lianguang អភិបាលក្រុមហ៊ុន ដេមីន អ៊ែវឹន្យូ (ខេមបូឌា) ហ្គាម៉ិន និងលោក Hsu Yun Ta អភិបាលក្រុមហ៊ុន សាន់ វើលដ៍ ហ្គាមេន៕

ខាងក្រោមនេះជាលិខិតអញ្ជើញ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖