(ភ្នំពេញ)៖ លោក គង់ វិបុល រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញជូនដំណឹងថ្មីមួយ ស្តីពីការកែសម្រួល​នីតិវិធីបោះពុម្ពប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ប្រចាំឆ្នាំ និងនីតិវិធីក្រោយបង់ប្រាក់ពន្ធ លើការកំណត់ពន្ធឡើងវិញ ឬបំណុលពន្ធ។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន៕

ខាងក្រោនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ៖