(ភ្នំពេញ)៖ លេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត រាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហាញឈ្មោះបេក្ខជន ដែលបានដាក់ពាក្យសុំប្រឡងចូលបម្រើការងារ។ នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត រាជធានីភ្នំពេញ៖