(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានឈានមកដល់ដំណាក់កាលទី៤ ដែលជាដំណាក់កាល ចុងក្រោយរបស់ខ្លួន បន្ទាប់ពីត្រូវបានអនុវត្តអស់រយៈពេលជិត២០ឆ្នាំ បានបង្កើតសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើននៅកម្ពុជា ទាំងក្នុងទិដ្ឋភាពនៃការរីកចម្រើនផ្នែកសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា។

ការឱ្យដឹងបែបនេះ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ នៅក្នុងឱកាសដែលសម្តេចបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី៤ ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ឆ្នាំ២០២៧។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានឱ្យដឹងយ៉ាងដូច្នេះថា៖ «អីឡូវនេះកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានឈានទៅដល់ដំណាក់កាលទី៤ ដែលជាដំណាក់កាល ចុងក្រោយរបស់ខ្លួន បន្ទាប់ពីត្រូវបានអនុវត្តអស់រយៈពេលជិត២០ឆ្នាំ ខ្ញុំនៅចាំបានថា ខ្ញុំផ្ទាល់បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ចេញនូវដំណាក់កាលទី១ នៃកម្មវិធីកែទម្រង់នេះ នៅក្នុងអំឡុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៤»

ជាមួយគ្នានេះដែរ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍ថា ជាមួយនឹងឆន្ទៈមុតស្រួចឥតរាថយ និងឥតងាករេ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំរុញអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ ដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតមួយនេះឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលធំៗចំនួន៣រួមមាន៖

*ដំណាក់កាលទី១៖ ត្រូវបានអនុវត្ត ពីឆ្នាំ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ២០០៨ ដែលមានគោលដៅគន្លឹះ សំដៅលើការបង្កើនភាពជឿទុកចិត្តនៃថវិកា។
*ដំណាក់កាលទី២៖ ត្រូវបានអនុវត្តពីឆ្នាំ២០០៩ ដល់ឆ្នាំ២០១៥ ដែលមានគោលដៅគន្លឹះ សំដៅលើ ការបង្កើនគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ
ដំណាក់កាលទី៣៖ ត្រូវបានអនុវត្តពីឆ្នាំ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ២០២២ ដែលមានគោលដៅគន្លឹះ សំដៅលើការបង្កើនការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ។
*ដំណាក់កាលទី៤៖ ដែលយើងកំពុងប្រកាសដាក់ឱ្យចាប់ផ្តើមអនុវត្តនាពេលនេះ ត្រូវបានគ្រោងចាប់អនុវត្តពីឆ្នាំ២០២៣ នេះរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៧ ដែលមានគោលដៅគន្លឹះ សំដៅលើការបង្កើនគណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម។

បន្ថែមពីនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា៖ «ការកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ២០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ បានបង្កើតសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើននៅកម្ពុជា ទាំងសមិទ្ធផលក្នុងការកែលម្អអភិបាលកិច្ច នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងទាំងសមិទ្ធផលក្នុងទិដ្ឋភាពនៃការរីកចម្រើនផ្នែកសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា»

ប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា ​ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងសម្មតិកម្ម នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឬថវិកាជាតិ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន​ សែន ក៏បានរំលឹកថា នៅឆ្នាំ២០០៣ មុនកាលអនុវត្តចាប់ផ្តើមកម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ចំណូលថវិកាជាតិមានប្រមាណតែ ១,៨២១ពាន់លានរៀលប៉ុណ្ណោះ។ រីឯការចំណាយថវិកាជាតិមានប្រមាណ ២,៩៩៤ពាន់លានរៀល។

«រយៈពេល២០ឆ្នាំក្រោយ ចំណូលថវិកាជាតិក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថានឹងមានរហូតទៅដល់ ៣២,៩៣៦ពាន់លានរៀលឯណោះ។ រីឯការចំណាយ ថវិកាជាតិសរុបមានប្រមាណ ៤១,៥៣៧ពាន់លានរៀល»។ នេះជាការគូសបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន។

តាមរយៈកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនេះ, សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអះអាងថា សូចនាករ សម្មតិកម្មដ៏ល្អប្រសើរនេះ គឺជាខ្នោះសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ បំផុតមួយដែលធ្វើឱ្យកម្ពុជាទទួលបានកំណើន និងបន្តស្ថេរភាព នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ រហូតសម្រេចបាននូវចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ២០១៥ និងកំពុងបោះជំហ៊ានដោយភាពជឿជាក់ទៅកាន់ឋានៈប្រទេសមានចំណូលមធ្យមខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងជាប្រទេសមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា តាមរយៈសម្មតិកម្មដ៏ល្អប្រសើរនេះបានផ្តល់លទ្ធភាពបានកាន់តែខ្ពស់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ជីវភាព និងគុណភាពរបស់មន្ត្រីរាជការ ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពស្ថាប័នសាធារណៈ និងបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់តែល្អឡើងតាមរយៈអាទិភាពចំនួន៤ នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណគឺ មនុស្ស ផ្លូវ ទឹក និងភ្លើង។ ដែលសំដៅលើការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ឥតឈប់ឈរ នូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងរូបវ័ន្ត និងមិនមែនរូបវ័ន្តលើគ្រប់វិស័យ។

ប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានបន្ថែមថា សមិទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺជាការរួមចំណែកដ៏ធំធេងក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ នៅកម្ពុជា ដែលមានការធ្លាក់ចុះជាលំដាប់។ លើសពីនេះសុខភាពដ៏ល្អប្រសើរនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណកម្ពុជា បានធ្វើឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមានថវិកាសន្សំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជាយថាហេតុទាំងឡាយនាគ្រាកន្លងទៅ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានលើកឡើងថា ក្នុងបុព្វហេតុឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យជាតិ សម្មតិកម្មដ៏ល្អនៃការកម្មវិធីកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានពង្រឹងឱ្យកាន់តែមាំមួនឡើងនូវភាពជាម្ចាស់ និងតួនាទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិ ដែលបានកាត់បន្ថយការពឹងពាក់ការខ្ចីពីក្រៅប្រទេស ដែលបច្ចុប្បន្នការខ្ចីពីបរទេសមានទំហំមិនស្មើនឹង២០ភាគរយ នៃថវិកាជាតិសរុបនោះទេ៕