(ភ្នំពេញ)៖ លោកបណ្ឌិត គិន ភា ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា បានលើកឡើងថា លិខិតរបស់ ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ដែលសម្តែងការខកចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាល សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបោះបង់ចោលប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្រលាញ់សេរីភាព ទុកឱ្យខ្មែរក្រហមចូលកាន់អំណាច គឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរ ដែលជឿលង់ជាមួយបរទេស។

លោកបានអះអាងថា បរទេសមិនបានគិតទៅដល់សេចក្តីសុខ និងភាពរុងរឿងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានោះទេ គឺពួកគេចង់តែសម្រេចរបៀបវារៈនយោបាយរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះជម្រើសដែលល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរ គឺដោះស្រាយបញ្ហាដោយយកគោលការណ៍ច្បាប់ជាមូលដ្ឋាន គោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ហើយកុំយកសង្គ្រាមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។ «ជម្រើសដែលល្អជាងគេ គឺរក្សានូវសន្តិភាព បដិសេធនូវសង្គ្រាម»

សូមទស្សនាការបកស្រាយរបស់ លោកបណ្ឌិត គិន ភា ដូចតទៅ៖

</