(ភ្នំពេញ)៖ នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សា Fresh Talk នាចុងសប្តាហ៍មុននេះ លោក ម៉ារ យ៉ារិទ្ធ អ្នកជំនាញជើងចាស់ក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាន និងជាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយអន្តរជាតិ បានលើកឡើងថា តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក លែងស្ងប់ស្តាត់ទៀតហើយ ដោយសារតែមានវត្តមានអង្គការណាតូទី២ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី។

សូមស្តាប់ការពន្យល់របស់ លោក ម៉ារ យ៉ារិទ្ធ ដូចតទៅ៖