(ភ្នំពេញ)៖ នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សា Fresh Talk នាចុងសប្តាហ៍មុននេះ លោក ពុយ គា ប្រធានក្លិបអ្នកកាសែតកម្ពុជា និងជាអ្នកជំនាញកិច្ចការអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិធំៗ បានលើកឡើងថា ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា គួរតែយកកូនឲ្យបានច្រើនជាងមុន ជាពិសេសនៅក្នុងចង្កោមគ្រួសារបញ្ញវន្ត។

សូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ លោក ពុយ គា ដូចតទៅ៖