(ភ្នំពេញ)៖ នៅក្នុងកម្មវិធី Fresh Talk នាចុងសប្តាហ៍មុននេះ លោក អ៊ុន វិសិទ្ធគុន ប្រធានគណបក្សកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យ បានលើកឡើងថា ការប្រកាសធ្វើបាតុកម្មរបស់មេដឹកនាំគណបក្សភ្លើងទៀន នាថ្មីៗនេះ គ្រាន់តែជាការសម្ដែង ដើម្បីឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនអស់ចិត្ត និងទាមទារចំណាប់អារម្មណ៍ពីបរទេសតែប៉ុណ្ណោះ។

ស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ លោក អ៊ុន វិសិទ្ធគុន ដូចតទៅ៖