(ភ្នំពេញ)៖ លោក​ មួង សុភ័ក្រ ប្រធានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេង នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញនូវបទវិភាគមួយ អំពីស្ថានភាពនៃការវិលចូលស្រុករបស់ លោក សម រង្ស៉ី។ លោកបាន ចាត់ទុកថា លោក សម រង្ស៉ី គឺជាអ្នកនយោបាយជើងមិនជាប់ដី។

សូមស្តាប់ការវិភាគរបស់ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេង ដូចតទៅ៖