(ភ្នំពេញ)៖ អស់បារម្ភពីបញ្ហាទឹកខ្សោយ! Safe Home Technology មានលក់ឧបករណ៍ជំរុញសំពាធទឹក អាចជួយលោកអ្នកបានគ្រប់ដំណោះស្រាយបញ្ហាទឹក ដែលជាផលិតផលប្រទេសអ៉ីតាលី។

ឧបករណ៍នេះ មានចំណុចពិសេសដូចខាងក្រោម៖

* បញ្ជាបិទបើកដោយចរន្តទឹកអូតូម៉ាទិច
* ស៉ីភ្លើងតិច សំលេងស្ងាត់ ផលិតផលគុណភាពស្តង់ដារអ៉ីតាលី
* ចេញទឹកខ្លាំង លឿន និង រហ័សទាន់ចិត្ត។

ទិញទំនិញពី Safe Home Technology ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ រួមមាន៖

* មានការធានាត្រឹមត្រូវពីរោងចក្រ
* អាចប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយជាងជំនាញផ្ទាល់
* មានជាងជំនាញទៅសិក្សាដល់ទីកន្លែង។

អាស័យដ្ឋាននៅជិតស្តុបអាងទឹកអូរទ្បាំពិច #168D, St. 215 (Nehru Blvd), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh ។

* ចុចទីនេះដើម្បីស្វែងរកទីតាំងហាង ?https://goo.gl/maps/JdvWpUzgrgT2

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្លែម៖ 023 885 369 , 093 505 400 , 077 505 400 ៕