(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំផែនការធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌។ នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេច ដែលបណ្តាញ Fresh News ទទួលបាន នៅថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីសម្រេច៖