(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ លោក សុខ ចិន្តាសោភា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានជួបពិភាក្សាប្រកបដោយមិត្តភាពជាមួយ លោកសាស្ត្រាចារ្យ វិទិត មុនតាបិន (Vitit Muntarbhorn) អ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុក ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ក្នុងឱកាសដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ច ការងារដោយផ្ទាល់ជាលើកទីពីរ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់អំពីការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់កម្ពុជា ចំពោះការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស ដែលត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈការឯកភាពរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះ ក្នុងការបន្តសុពលភាពនៃអាណត្តិរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេស សម្រាប់រយៈពេលពីរឆ្នាំទៀត។ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានបញ្ជាក់សាជាថ្មីជូនអ្នករាយការណ៍ ពិសេស នូវការបន្តកិច្ចសហការរបស់កម្ពុជា ជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស។

ទន្ទឹមនឹងជម្រាបជូននូវគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មី ដែលផ្តោតលើប្រជាពលរដ្ឋ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានបង្ហាញនូវវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ការបណ្តុះ បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សុខមាលភាព ការងារ ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ និងកិច្ចការពារ បរិស្ថាន។ អ្នករាយការណ៍ពិសេសបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងវឌ្ឍនភាពរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ដោយបានទទួលស្គាល់នូវជោគជ័យនៃការផ្តល់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ គោលនយោបាយ គាំពារសង្គម សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីកិច្ចគាំពារកុមារ ការត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ព្រះរាជាណាចក្រកម (Universal Periodic Review) និងទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌ដទៃទៀត។

ភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីនីតិវិធីនៃការវាយតម្លៃ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ ដោយផ្តោត សារៈសំខាន់លើការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយហ្មត់ចត់នូវព័ត៌មានដែលទទួលបាន។ លោក ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សុខ ចិន្តាសោភា បានបញ្ជាក់ជាថ្មីថា វិធីសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាចំពោះសិទ្ធិមនុស្ស គឺ ផ្អែកលើគោលការណ៍នៃការគោរព ការមិនធ្វើនយោបាយតូបនីយកម្ម ការមិនជ្រើសរើសតែមួយជ្រុង ការពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានដែលត្រូវបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវ និងកិច្ចសន្ទនាពិតប្រាកដ។ លោក ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងអំពីកាលៈទេសៈពិសេស របស់ប្រទេស រួមទាំងវប្បធម៌ ផងដែរ។

ភាគីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្តីពីលទ្ធភាពរបស់កម្ពុជា ក្នុងការបំពេញតួនាទីស្នូលក្នុង ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងសកលលោក ដែលរួមមាន គណៈកម្មការអន្តរ រដ្ឋាភិបាលអាស៊ានទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) សិទ្ធិទទួលបានបរិស្ថានស្អាត សុវត្ថិភាព និងប្រកបដោយចីរភាព ធុរកិច្ចនិង សិទ្ធិមនុស្ស ព្រមទាំងការត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់។ ទន្ទឹមនឹងនេះ អ្នករាយការណ៍ ពិសេសក៏បានថ្លែងកោតសរសើរផងដែរ ចំពោះការបំពេញតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជា កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ៕