(ភ្នំពេញ)៖ កម្ពុជាបានឈានដល់ដំណាក់កាលសហប្រតិបត្តិការថ្មីមួយ គឺធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) និងគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក (ESCAP) បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នា (MoA) ដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធ ជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកនៃការលើកកម្ពស់ហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយនិរន្តរភាព នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ការលើកឡើងឲ្យដឹងបែបនេះ របស់លោកស្រីបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀង (MoA) រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និង UNESCAP នៅថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ នាសណ្ឋាគារសូហ្វីតែល ភ្នំពេញ ភូគីត្រា។

លោកស្រីបណ្ឌិត ជា សិរី មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ និងកិត្តិយសយ៉ាងក្រៃលែង សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក និងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

លោកស្រីបណ្ឌិត ជា សិរី បានបន្តថា ដូចដែលកម្ពុជាយើងចាំបានថា NBC មានប្រវត្តិយូរយារណាស់មកហើយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផលិតភាពជាមួយ UNESCAP ជាពិសេសនៅពេលនិយាយអំពីការរួមបញ្ចូលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងអក្ខរកម្ម ជាពិសេសយុទ្ធនាការដែលមានឈ្មោះថា Let's Talk Money: Little by Little ក្នុងចំណោមកម្មវិធីផ្សេងទៀត ដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការជំពាក់បំណុលគេនៅក្នុងគ្រួសារ ដែលមានចំណូលទាប និងសហគមន៍ងាយរងគ្រោះ។

លោកស្រីបណ្ឌិត ជា សិរី បានគូសបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលថ្មីៗនេះរបស់យើងរវាង NBC និង UNESCAP របាយការណ៍ចាប់ផ្តើមត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីយកភាគហ៊ុននៃបរិយាកាសហិរញ្ញវត្ថុ និងទីផ្សារប្រកបដោយនិរន្តរភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជា។ ក្នុងចំណោមអនុសាសន៍នៅក្នុងរបាយការណ៍ផែនទីបង្ហាញផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាតិគួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយ MoA គឺជាការចាប់ផ្តើមនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីនេះ។

តាមរយៈ MoA យើងនឹងបង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែលរួមបញ្ចូលសមាហរណកម្ម អ្នកពាក់ព័ន្ធពហុភាគី វិធីសាស្រ្ត យុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះនឹងរួមបញ្ចូលផែនការច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ការប្រមូលផ្តុំតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុ គម្លាតប្រភព និងជម្រើសស្របតាមគោលដៅអាកាសធាតុអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពជាតិ។ វាក៏នឹងបង្ហាញគម្រោងអនាគត និងបំពង់បង្ហូរវិនិយោគដែលមានសិទ្ធិទទួលបានហិរញ្ញប្បទានផងដែរ។

លោកស្រីបណ្ឌិត ជា សិរី មានទំនុកចិត្តថា ដោយមានកិច្ចសហការ និងការគាំទ្រពី UNESCAP យើងនឹងអាចផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ត្រឹមត្រូវ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រ ការលើកទឹកចិត្ត និងគោលការណ៍ណែនាំច្បាស់លាស់ ដើម្បីធានាថាវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ អាចបំពេញតួនាទីកាន់តែល្អប្រសើរ ជាអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរវាងមូលធនឯកជន និងសកម្មភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅកម្ពុជា។

លើសពីនេះ លោកស្រីបណ្ឌិត ជា សិរី មានសុទិដ្ឋិនិយមថា ផែនការដែលយើងកំពុងបង្កើតនាពេលនេះ មិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះឧស្សាហកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុតែមួយមុខនោះទេ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌមួយដែលអាចឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមយ៉ាងសកម្ម និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួន។

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ លោកស្រីបណ្ឌិត ជា សិរី សូមឆ្លៀតឱកាសនេះ ដើម្បីស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងកិច្ចសហការពីអង្គភាពនានា ដូចជាក្រសួង ស្ថាប័ននិយតករ ស្ថាប័នសាធារណៈ អង្គការហិរញ្ញវត្ថុ វិស័យឯកជន និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

លោកស្រីបណ្ឌិត ជា សិរី សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអង្គការ UNESCAP សម្រាប់ការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់របស់អ្នកចំពោះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ជាពិសេសលើជំនួយបច្ចេកទេស និងការកសាងសមត្ថភាពដល់បុគ្គលិករបស់យើង។ លោកស្រីបណ្ឌិត ជា សិរី ទន្ទឹងរង់ចាំការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនៃ MoA របស់យើង និងធ្វើឱ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀត៕