(ភ្នំពេញ)៖ លោកស្រី យ៉ែម សមន្ថា ត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សម្តេចតេជោ កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤។

លោកស្រី យ៉ែម សមន្ថា មានតួនាទីជាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាល។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីសម្រេចរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖