(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះ និងលេខទំនាក់ទំនងរោងម៉ាស៊ីនស្រូវ នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួន៕

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះរោងម៉ាស៉ីនកិនស្រូវតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន៖