(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី ការលេីកកម្ពស់ការប្រេីប្រាស់សំណេរ និងអក្ខារាវិរុទ្ធភាសាខ្មែរ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ នេះបេីតាមសេចក្ដីណែនាំ ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤៕

ខាងក្រោមនេះ​ ជាសេចក្ដីណែនាំ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖