(ភ្នំពេញ)៖ ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញប្រកាសទទួលស្គាល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅឯកជន «សាលាស្ដេលា អន្ដរជាតិ» ចាប់ពីកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា ដល់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ។ នេះបើតាមប្រកាសដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។

ខាងក្រោមនេះ ជាប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា៖