(ភ្នំពេញ)៖ ក្រោយបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចប្រកបដោយជោគជ័យ លោក វ៉ាន់មូហាម៉ាត់ណ មៈជា (Wanmuhamadnoor Matha) ប្រធានរដ្ឋសភាថៃ បានផ្តល់បទសម្ភាសដល់អ្នកសារព័ត៌មាន អំពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា រយៈពេល៣ថ្ងៃ។ ទស្សនកិច្ចនេះ ធ្វើឡោះងកាលពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ កន្លងទៅ តបតាមការអញ្ជើញរបស់ សម្តេចរដ្ឋសភាធិបតី ឃួន សុដារី ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូ នៃកិច្ចសម្ភាសរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាថៃ ស្តីពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ច រយៈពេល៣ថ្ងៃ​ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖