(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នៃសាធារណរដ្ឋម៉ាល់ឌីវ បានអញ្ជើញគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសជាច្រើនទៀត ដើម្បីចូលរួមជាអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតអន្តរជាតិ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនៅសាធារណរដ្ឋម៉ាល់ឌីវ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។

ជាការឆ្លើយតប លោក ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប កម្ពុជា បានចាត់តាំង លោក ឌឹម សុវណ្ណារុំ សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មាន គ.ជ.ប និងលោក ស៊ិន សាវតា ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបោះឆ្នោត ដើម្បីចូលរួមជាអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតអន្តរជាតិ។

កន្លងមក គ.ជ.ប នៃសាធារណរដ្ឋម៉ាល់ឌីវ ក៏ធ្លាប់បានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនមកចូលរួមសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនៅកម្ពុជា កាលពីឆ្នាំ២០១៨។

នៅថ្ងៃចេញដំណើរ នារសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ លោក ឌឹម សុវណ្ណារុំ បានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធដំណើរចូលរួមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នៅប្រទេសម៉ាល់ឌីវ។

ខាងក្រោមនេះជាខ្លឹមសារនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន ដែលផ្តល់ដោយលោក ឌឹម សុវណ្ណារុំ ដូចតទៅ៖