(ភ្នំពេញ)៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៅយប់ថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០៤នេះ បាន ចេញមកបញ្ជាក់ថា Facebook កុមារទេពមិនមែនជារបស់ សម្ដេចឡើយ។

សម្តេចបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថា៖ «ខ្ញុំ ហ៊ុន សែនសូមបញ្ជាក់ថា Facebook ឈ្មោះកុមារទេពនេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេ។ សូមអ្នកប្រើប្រាស់ឈប់តាំងខ្លួនជារូបខ្ញុំ បង្ហោះសកម្មភាពខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំ តទៅទៀត»