(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានសម្រេចប្ដូរឈ្មោះសាលាបឋមសិក្សា វត្តបូព៌ មកជា សាលាបឋមសិក្សា វត្តរាជបូណ៌ នៅខេត្តសៀមរាប ចាប់ពីឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤ នេះតទៅ។ នេះបេីតាមប្រកាស ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤៕

ខាងក្រោមនេះ ជាប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំ៖